What is Price2Spy partners

What is Price2Spy partners

Real Time Praćenje, Poređenje i Auto-adaptacija

Šta je Price2Spy?

 

  • Price2Spy je jedan od vodećih svetskih softvera za praćenje, poređenje i auto-adaptaciju cena; napravljen je 2011 godine i koristi ga više od 600 kompanija različitih veličina širom sveta.

 

Naši klijenti su:

 

  • Maloprodajne kompanije (eCommerce) koje žele da prate cene svojih konkurenata, identifikuju proizvode koji su kandidati za adaptaciju cena ili izvrše auto-adaptaciju svojih cena.
  • Brendovi/proizvođači koji žele da prate cene svojih proizvoda kod onlajn prodavaca ili da prilagode cene svojih proizvoda.